Hlavní stránka News posts Zahájení doprovodného programu 555 - Richard Loskot
30. 04. 2014

Zahájení doprovodného programu 555 - Richard Loskot

Richard Loskot: Moje oko

Úterý  13.5. 2014  

 

Harmonogram:

10-12:00 workshop s Richardem Loskotem pro žáky vybrané střední školy (Evangelická akademie, Praha 4)

16:00  „Působení neviditelného“.

Umělecká instalace v otevřeném prostoru města - Planetárium Praha, park Stromovka, Holešovice

V unikátní autorské projekci prožijete inspirační zápisník Richarda Loskota. Čtyři dny a čtyři noci proběhnou v jedné půlhodině na klenbě planetária na pozadí kompozice ruchů Johany Švarcové. Zrychlený pohyb hvězd a slunce se spojí s neformálním záznamem Richardova světa vnitřního, vnějšího i meziplanetárního. Po projekci se navíc uskuteční v prostoru Stromovky otevřený ateliér, z nějž si budete moci odnést svůj vlastní otisk slunce.

20:30-21:30 „Moje oko“

Prezentace inspirační filmové koláže Richarda Loskota v kině Bio Oko, Praha 7. Autorská filmová montáž představí inspirační zdroje a uměleckou práci letošního finalisty. Richard Loskot doplní prezentaci vlastním komentářem k vybraným dílům.

22:00 After party s Richardem Loskotem a DJ Johanou v Cafe Jedna, Veletržní paláci

DJ Johana

Z naprosté současnosti do všežravých šedesátek a se spirituálem na rtech do časů jižanské
konfederace. Z Brooklynu přes Paříž do Kolína nad Rýnem a zpět přes São Paulo do Skotska. DJ
Johana to ve svém sečtělém setu stíhá za pouhou hodinku. Přestože se celý mix nese ve víceméně
klidné poslechové náladě, každá skladba vychází z myšlenkové bouře svého místa a doby. Někdy tu
jsou slova jedinou sebeobranou utlačovaných jako v případě Gila Scott-Herona, jindy popisují
civilizační úzkost jako u Arab Strap, jindy je zase hudba výsledkem jasně vytyčeného teoretického
rámce jako u Bernarda Szajnera či Can. To vše jsou ukázkové případy, kdy si pop nasazuje kostěné
brýle a existuje na literárním půdorysu (reflexe mixu pro cafe Fra, Pavel Turek).

Richard Loskot (1984) je ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého již podruhé. Pracuje s novými technologiemi, s nimiž experimentuje a tvoří zcela novátorské systémy zkoumající limity lidského vnímání. Autor vytváří celé soustavy na sebe reagujících přístrojů, které jako domino posunují zvuky, pohyby, obrazy koloběhem plynutí až k výstupu, jenž se jeví jako náhoda. Zaujal používáním současných technologií a interaktivním způsobem komunikace s veřejností.

PROFIL UMĚLCE

FOTOGALERIE

Share on Facebook