Home Program 2017

Program 2017

Přehled programů pro veřejnost - jaro, léto 2017

Café Chalupecký

Café Chalupecký je zastřešující termín pro koncepci doprovodných programů Ceny Jindřicha Chalupeckého, který je inspirovaný mimo jiné stolem Jindřicha Chalupeckého v pražské kavárně Slavia, u kterého proběhla řada zásadních setkání a diskusí. Pod označením Café Chalupecký se skrývají především setkání s významnými a zajímavými osobnostmi současného umění. Programy jsou určené široké veřejnosti, studentům a specifickým komunitám, ale také umělecké scéně s důrazem na mezinárodní a mezigenerační dialog.

Nadcházející události:

31.3. 18:00 Pablo José Ramírez: Vstříc vesmíru (na půl cesty). Kurátorské zamyšlení nad zemí, hranicemi a černými dírami; Display, Praha 

červen konfrontace laureátů; Centrum pro současné umění Praha

24.6. Nikita Choi

Intervence

V tomto roku pokračují tzv. pop-up výstavy a intervence do expozic regionálních galerií, jichž se zúčastní někteří loňští finalisté i dosavadní laureáti ceny. Tento projekt má za cíl rozšířit povědomí o finalistech i o Ceně Jindřicha Chalupeckého do českých regionů, mimo Prahu a Brno. Koncepčně jsou intervence myšlené jako obohacení výstav finalistů o nekonvenční prostory a juxtapozice.

Nadcházející události:

9.3. - 26.6. 17:30 Intervence #4 - Anna Hulačová: Přestávky mezi směnami; Oblastní galerie Liberec - více informací zde: https://www.facebook.com/events/1224111037624462/

květen Barbora Klímová; Galerie výtvarných umění Cheb

13.7. - 1.10. Johana Střížková; Oblastní galerie Liberec

5.10. Katarína Hládeková; Oblastní galerie Liberec

Učebny

V letošním roce se Společnost Jindřicha Chalupeckého zapojí do existujícího projektu Učebny, který v roce 2015 spustilo sdružení Artedu (www.artedu.cz). Projekt je založen na dlouhodobější spolupráci mezi studenty a pedagogy vybrané střední školy s jedním současným umělcem (doposud např. Jiří David, Kurt Gebauer, Michael Rittstein ad.). Výstupem jejich spolupráce je společná výstava na půdě školy. Smyslem projektu je posilování vztahu studentů k současnému umění a jeho lepší poznávání skrze přímý kontakt s renomovanými výtvarníky. Současně kurzy na školách nabízí studentům alternativní modely vzdělávání jak teoretického, tak praktického a v neposlední řadě slouží osvětově i samotným pedagogům. V roce 2017 se do Učeben, které se budou konat na Gymnáziu Arabská, Arcibiskupském Gymnáziu a na Gymnáziu prof. Jana Patočky, zapojí tři dosavadní laureáti CJCH. Prvním z nich bude symbolicky i první laureát ceny a dlouholetý pedagog na pražské AVU, Vladimír Kokolia. Setkání umělce se studenty budou probíhat už během března a na začátku dubna pak budou Učebny korunovány společnou vernisáží, která je otevřená veřejnosti.

Nadcházející událost:

3.4. vernisáž s Vladimírem Kokoliou; Gymnázium Arabská, Praha

Výstavy

Důležitým bodem je posílení zahraničních partnerství SJCH a zejména výstavní a prezentační činnost v zahraničí. SJCH usiluje o to stát se platformou, která bude zajišťovat samostatné výstavy laureátům CJCH a dalším současným českým umělcům v zahraničních institucích, a také připravovat rozsáhlejší výstavní projekty kontextualizující české umění ve spolupráci se zahraničními institucemi.

Nadcházející výstavy:

11.5. - 15.6.  Adéla Součková; České centrum v Berlíně

od 6.7. Reflexe (jiného); ForumBox, Helsinky, vystavující umělci: Zbyněk Baladrán, Veronika Bromová, Jakub Hošek, Radim Labuda, Richard Loskot, Lucia Sceranková, Pavla Sceranková, Rafani, Mark Ther, Jiří Thýn, Tomáš Vaněk, Kurátorka: Karina Kottová

od 26.9. Spekulace nad pravidly hry, experimentální výstava v Centru pro současné umění Futury, kurátorky Karina Kottová a Fatos Ustek

Prezentace finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého na školách

duben/květen Západočeská univerzita v Plzni

Na jaře proběhne na plzeňské Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara společná prezentace několika letošních finalistů, kteří studentům školy i hostům z řad veřejnosti představí svou dosavadní tvorbu i plány pro finálovou výstavu.

září FAVU v Brně

Další program

6.4. Máme otevřeno; Centrum pro současné umění Praha

V rámci pravidelné akce Máme otevřeno, která sdružuje (nejen) kulturní instituce na Praze 7, otevře Společnost Jindřicha Chalupeckého své dveře veřejnosti, která bude moci nahlédnout do archivních materiálů spojených s CJCH ale také se blíže seznámit s tvorbou letošních pěti finalistů.

Share on Facebook