Home Years Tomáš Džadoň
Finalist - 2009

Tomáš Džadoň

Born in 1981

Pro Tomáše Džadoně je důležitý pocit – pocit z doby, ve které se nachází, pocit z prostoru, ve kterém je a prochází jím, a pocit z minulosti a vzpomínky na ni. Ve své tvorbě překonává vlastní pocity vykořeněnosti. Do prostoru (otevřeného či galerijního) projektuje architektonické objekty (nebo architektonické modely), díky nimž odkazuje na historicko-politické změny střední Evropy. Pokládá tak sobě i divákům otázky národní identity. To činí prostřednictvím kombinace architektury lidové se socialistickou či moderní – díky ní nahlíží do naší minulosti. Dále se soustředí na pojetí prostoru a přecházení, vstupování a existence v něm a změn, ke kterým v něm dochází. Odkazuje v nich k plynutí času.

1999–2001 Technická Univerzita Koszalin, Polsko
2001–2002 Akademie umění a designu, Bratislava, Slovensko
2002–2007 AVU Praha
2006 Art Institute in Kankaanpää, Finsko

Web: http://www.tomasdzadon.com/